De CardiAid AED is ontworpen om te worden gebruikt door iedereen zonder dat daarvoor een medische opleiding vereist is. De AED ondersteunt de gebruiker met duidelijke verbale en visuele
instructies. Ook geeft de AED geen schok, tenzij het apparaat vast stelt dat een schok nodig is. De hulpverlener kan dus met een veilig gevoel het slachtoffer helpen.