De oorzaak van het krijgen van een hartaanval zal niet opgelost worden door de inzet van een AED. Echter, omdat de mogelijkheid zich voor kan doen dat een slachtoffer van een hartaanval ook getroffen kan worden door een hartstilstand, is het veilig en raadzaam een AED in de buurt te hebben.