Een AED moet zeker onderhouden worden, dus is het raadzaam een onderhoudscontract bij de aanschaf van de AED af te sluiten. De praktijk leert dat de verantwoordelijkheid over de AED
compleet wordt genegeerd of in de vergetelheid geraakt, waardoor er een grote mate van schijnveiligheid ontstaat in de directe omgeving van de AED. CardiAid heeft
een transparant en compleet ontzorgend onderhoudspakket ontwikkeld waarbij, in tegenstelling tot de meeste onderhoudscontracten, geen meerkosten aan verbonden zitten.