De CardiAid Automatische Externe Defibrillator (AED) is een eenvoudig te bedienen apparaat, speciaal ontworpen voor publiek toegankelijk gebruik. Hiermee bedoelen wij dat iedereen die in de
omstandigheid waarin hulp gevraagd wordt, de AED kan gebruiken om binnen de kritische eerste minuten een levensreddende schok te bieden. Niet medisch geschoolde personen kunnen op deze manier hulp bieden aan het slachtoffer tot het moment dat medische hulpdiensten de zorg kunnen overnemen.