Het is van levensbelang om het hart gevoelig te maken voor defibrillatie. Dat doet men door tussen het defibrilleren door te gaan met hartmassage en beademen, zodat organen zoals de hersenen weer
worden voorzien van zuurstof. De CardiAid AED geeft dit ook aan volgens de door de ILCOR2010 opgestelde richtlijn. Deze bedraagt 30 keer hartmassage en 2 keer mond op mond beademing of ventilatie in een tijdsbestek van 2 minuten tussen het defibrilleren door.