AED registratie

Als elke seconde telt…

Wanneer je een AED bij ons koopt of huurt, wordt deze geregistreerd in onze systemen ter behoeve van jouw garantie. De AED is echter dan nog niet vindbaar voor de (burger) hulpverleners. Dit laatste is nu juist van cruciaal belang wanneer elke seconde telt.

Aanmelden AED

Weet jij waar bij jou in de buurt de dichtstbijzijnde AED hangt? En hangt deze dan binnen of buiten? De meesten kunnen hier geen concreet antwoord op geven. Via aed.rodekruis.nl/ of de app kun je zien waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Ook kan iedere burger een AED aanmelden die er nog niet in vermeld staat, zodat er landelijk een steeds vollediger beeld ontstaat waar een AED zich bevindt en er kan worden nagaan of deze wel geregistreerd is.

Registreren AED

Het registreren van een AED is van cruciaal belang om mee te kunnen draaien in het oproepsysteem voor reanimaties. Met dit systeem worden burgerhulpverleners opgeroepen als er sprake is van een ongeval. Via een sms of een app-bericht krijgen zij door waar de dichtstbijzijnde geregistreerde AED zich bevindt. Alleen de eigenaar van een AED kan de registratie doen. Dit kan worden gedaan via www.hartslagnu.nl, via www.hartstichting.nl of via de app.